UPPSALA. Det fanns en enighet om behovet av ökad kvalitet och kompetenshöjning  för att verksamheten ska kunna utvecklas vid ett möte som hölls i Uppsala i slutet av november. I mötet deltog de ledande politikerna och tjänstemännen i landstinget och kommunerna i Uppland och representanter för Vårdförbundet med ordföranden Eva Fernvall i spetsen. Man var även enig om att det behövs en satsning på personalen för att klara den framtida rekryteringen (i dag saknas över 100 sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset i Uppsala). Landstinget har nyligen i sin plan inför framtiden också sagt att personalen tagit mycket stryk under de senaste årens besparingar och att man nu måste satsa speciellt på dem.