Författare Jan Degerfält
Titel Strålbehandling, historik – fysik – omvårdnad
204 sidor
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris 288 kronor
ISBN 91-44-00308-0

Att behandla med strålning är vanligt vid cancer. 16 000 svenskar får varje år sådan behandling mot sin tumörsjukdom. Med strålbehandlingen vill man oskadliggöra tumören utan att skada den vävnad som finns runt omkring. I de fall patienten inte kan botas, kan behandlingen ändå lindra eller förebygga symtom av cancern. Enligt författaren är kunskaperna om strålbehandlingens fysikaliska och biologiska aspekter liksom omvårdnadsaspekterna dåligt spridda bland vårdpersonal. Hans målsättning med boken är att ge en helhetsbild av hur strålbehandling används.