STOCKHOLM. När landstinget i Stockholm i november belönade alla som kommit långt i utvecklingsarbetet hade Vårdförbundets teatergrupp en speciell roll. Den genomförde på landstingets uppdrag interaktiva teaterövningar med de cirka 160 deltagarna på temat engagerande ledarskap, kundorientering och de anställdas delaktighet.