SÖDERMANLAND. Landstinget i Södermanland har insett att introduktionen av nya sjuksköterskor måste bli bättre och har därför startat ett projekt för att komma fram till hur det ska gå till. En projektgrupp ska sättas samman, men de fackliga representanterna hamnar troligen inte i den utan i en referensgrupp.