I många länder är det farligt att arbeta fackligt,  trots att rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar är en grundläggande rättighet i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Enligt en rapport om situationen i 119 länder, gjord av Fria fackföreningsinternationalen FFI, mördades 123 fackliga aktivister under 1998. 1 650 misshandlades eller skadades, 3 660 arresterades och 21 427 avskedades på grund av fackliga aktiviteter. Farligast är Colombia, där över 90 mördades och tusentals hotades till livet förra året.