VÄSTMANLAND. Vårdförbundet i Västmanland har fått ett avtal med landstinget som innebär att det är fritt fram att pröva nya arbetstidsmodeller. Avtalet innebär att man inte är bunden till de tre modeller som landstinget tagit fram och försöker lansera utan att man lokalt kan komma överens om någon annan.