Under ett antal år har den som velat beställa skrifter från Vårdförbundet skickat sina beställningar till Brevskolan, som både lagerhållit och distribuerat förbundets material under namnet Vårdförbundet Material. Brevskolan har nu bytt namn till Bilda Förlag och den som vill beställa via e-post ska använda den nya adressen: vardforbundet.material@bildaforlag.se För den som beställer per post är adressen oförändrad: Vårdförbundet Material, Box, 126 13 Stockholm. Telefon 08-14 78 00 och faxnumret 08-709 05 31.