En ny, lägre gräns för blodsockervärde ska framöver gälla när diagnosen diabetes ställs. Det nya gränsvärdet för fasteblodsocker blir 6,1 mmol/l, en sänkning med 0,6 mmol/l. Det innebär att cirka 10 procent fler personer än i dag kommer att få en diabetesdiagnos. Socialstyrelsen reviderar alltså de riktlinjer för vård och behandling av diabetes som finns sedan tidigare. Rekommendationen till det lägre gränsvärdet kommer från en arbetsgrupp inom WHO