NORRBOTTEN. I början av hösten sa operationssjuksköterskorna i Boden och Luleå upp sig i protest mot de låga lönerna. Nu är en ny liknande aktion på gång. Den här gången gäller det anestesisjuksköterskorna i Luleå och Boden som hotar att säga upp sig om inte lönerna höjs väsentligt.