BLEKINGE. 175 personer – första linjens chefer, verksamhetschefer, personalchefer, förvaltningschefer och Vårdförbundets företrädare – deltog för en tid sedan i ett seminarium om verksamhetsutveckling, hur personalen tillsammans med sin arbetsledning bör utforma arbetsorganisationen utifrån verksamhetens innehåll.
En rad olika idéer fördes fram och nu ska arbetet fortsätta tillsammans med de anställda på arbetsplatserna.