NORRBOTTEN. En utredning, kallad Utmaningen, ska göra en total översyn av hälso- och sjukvården i Norrbotten. Målet är att  hitta strukturella förändringar som utgår från patienten. Medlemmar i Vårdförbundet kommer att delta i utredningsarbetet.