RIKSAVDELNINGEN. Per Gustavsson, biomedicinsk analytiker på Nova Medical i Skövde, är Riksavdelningens representant i den grupp inom Bure hälso- och sjukvård som arbetar med koncernövergripande personalpolicydokument för all hälso- och sjukvårdsverksamhet inom företaget. Ett motsvarande arbete är också på gång inom Caremakoncernens hälso- och sjukvårdssektor.