I På gång i nummer 1 berättade Vårdfacket om en enhet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg med uppgift att med kort varsel kunna öppna en ny avdelning. Tyvärr innehöll notisen två fel: antalet som ingår i den här beredskapen är cirka 400, inte 50, och de har den här beredskapen enbart på fritiden, inte även under arbetstid.