VÄSTERBOTTEN. Vi säger upp oss allihop. Det beskedet gav för en tid sedan sjuksköterskorna i Skellefteå kommun i protest mot den dåliga arbetsmiljön. Sjuksköterskorna har länge krävt att fler sjuksköterskor ska anställas eftersom belastningen på de som finns i dag är alldeles för stor. Både Yrkesinspektionen och Socialstyrelsen har tittat på verksamheten och krävt åtgärder. Arbetsgivarens reaktion var beslut om en organisationsförändring, bland annat av ledningen. Men eftersom sjuksköterskorna inte tror att den leder till någon förbättring, förklarade de att de kommer att säga upp sig i mars om inte andra åtgärder vidtas.