SKARABORG. Bristen på sjuksköterskor, åtta saknas, gör att man tvingas minska antalet vårdplatser på hjärt-iva vid Kärnsjukhuset i Skövde. Reumatologavdelningen på samma sjukhus, den enda i Skaraborg, måste stängas helt eftersom man saknar både läkare och sjuksköterskor. »Vi har länge påtalat problemen, men arbetsgivaren har vaknat för sent«, säger Christina Jungner, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning.