Riksföreningen för chefer och ledare vill ha fler medlemmar. Därför sände föreningen i slutet av januari ut information om den egna verksamheten till 6 000 presumtiva medlemmar: verksamhetchefer, vårdutvecklare och avdelningschefer runt om i landet. Bland det föreningen kan erbjuda är en nygammal
medlemstidning.

– Vi har bytt namn, layout och tryckeri. Men innehållet är det detsamma som förut, berättar ordföranden Else Mary Sjöstrand.

Första numret av Chefer och ledare i vården, som är det nya namnet på tidningen, kom ut i februari.

Riksföreningen har också startat ett samarbete med sina systerorganisationer i de andra nordiska länderna. Ledarnas nätverk i Norden är namnet, och den första kongressen är planerad att äga rum på Norra Latin i Stockholm i maj 2000.

Riksföreningen för chefer och ledare hette fram till årsmötet i fjol Riksföreningen för vårdadministratörer.