SKARABORG. Den inspektion som Yrkesinspektionen för en tid RABORGsedan gjorde på medicinavdelningar vid Skaraborgs läns sjukhus visade på klara arbetsmiljöbrister. Yrkesinspektionen har upprättat en lång kravlista på förbättringar, bland annat en kartläggning av belastningen och en konsekvensbeskrivning av de förändringar som genomförts.