Danskarnas motsvarighet till biomedicinska analytiker byter namn från hospitalslaboranter till medicinska bioanalytiker. Det danska undervisningsminsteriet applåderar. I ett brev till Landssammanslutningen af hospitalslaboranter meddelar ministeriet att det är mycket bra att den nya yrkestiteln liknar den i två andra nordiska länder. Liksom i Sverige är det yrkesgruppen själv som genomdriver namnändringen.