VÄSTERNORRLAND. Hur ska prioriteringarna inom vården se ut i landet och i Västernorrland? Den frågan kommer att diskuteras i en paneldebatt i samband med Vårdförbundets årsmöte i Västernorrland den 18 mars. Prioriteringsdelegationens ordförande Anneli Nordström Eriksson (s), Vilhelmina, kommer att berätta om delegationens arbete och lokala landstings och kommunpolitiker ska sedan debattera sin syn på frågan.