STOCKHOLM. Sedan en tid har det varit strid om ledningsorganisationen på kvinnokliniken vid Huddinge sjukhus. Sjukhusledningen ville inrätta ytterligare en chefsnivå mellan sektionschefen (läkare) och chefbarnmorskan, en biträdande sektionschef som också skulle vara en läkare. Trots att barnmorskorna på kliniken och Vårdförbundets företrädare protesterade beslutade ledningen att inrätta tjänsten. Vårdförbundet begärde då förhandling och precis innan den skulle äga rum drog ledningen tillbaka beslutet.