Vårdfacket ringde till några av uthyrningsföretagen för att
ta reda på deras anställningsvillkor för timanställda:

1. Vad får en sjuksköterska i timlön?,
2. Ingår semesterersättning?
3. Ingår sjukersättning?
4. Betalar ni in tjänstepension?

Skandinavisk Temporär Service i Stockholm AB, New Care:
1. Mellan 115–150 kronor.
2. Ja, den är inkluderad i timlönen.
3. Ja, om man har uppdrag.
4. Ja, för den som arbetat mer än 832 timmar det gångna året.

Mabicare Vårdpoolen AB:
1. Vill ej uttala sig eftersom lönerna skiljer sig så mycket åt.
    Månadslönen är i genomsnitt 2 000 kronor (brutto) mer
    än vad landstinget betalar.
2. Ja, den är inkluderad i timlönen.
3. Ja.
4. Ja, för den arbetar mer än 16 timmar per vecka.

Léds Sköterskejouren AB:
1. Omkring 155 kronor.
2. Ja, den är inkluderad i timlönen.
3. Bara om man anmäler sjukdom tio dagar innan uppdraget
     och är bokad för en längre tid.
4. Nej.

Anilita Sköterskejour:
1. 130–135 kronor.
2. Tillkommer, utöver timlönen.
3. Ja.
4. Ja, om den anställda arbetar mer än ett pass per vecka.

Läkarassistans i Stockholm AB:
1. 130 – 150 kronor.
2. Tillkommer, utöver timlönen.
3. Ja, om man är bokad för ett uppdrag.
4. Ja, för den som arbetar minst 800 timmar per år.

De här uthyrningsföretagen har kollektivavtal med Vård-
förbundet. Förutom timanställd personal har de också
en fast anställningsform, ofta kallad garantianställning.
Garantianställning innebär, enligt representanter från före-
tagen själva, att villkoren är desamma som vid fast anställning
inom offentlig förvaltning. De betalar en garanterad lön även mellan uppdragen, men den uppgåri de flesta fall bara till
75 procent. På en del av de företag vi talat med har degarantianställda inte rätten att säga nej till uppdrag. Uthyrningsföretagen har betydligt fler timanställda än
anställda med garantilön.