Karolinska institutet inrättar en professur, ett lektorat och en forskningsassistenttjänst i biomedicinsk laboratorievetenskap. Pengarna till tjänsterna tas från de 110 miljoner kronor årligen som Stockholms läns landsting, i avtalet om samgående mellan KI och Hälsohögskolan, lovat ge i forskningstöd för att gynna utvecklingen av de ämnesområden som Hälsohögskolan tidigare omfattade. Professuren innebär att laboratorievetenskap etableras som vetenskapligt ämne och att de biomedicinska analytikerna får möjlighet till forskarutbildning i sitt huvudämne.