Inget är så enkelt som det synes vara... Åtminstone inte när det gäller pensioner. I nummer 1/99 beskrev vi konsekvenserna av den så kallade Törlingdomen, det vill säga det beslut i Arbetsdomstolen som innebär att 200 000 pensionärer som varit anställda i kommun eller landsting fått retroaktiva pensionspengar.

I vår strävan att enkelt beskriva förutsättningarna för att få retroaktiva pengar blev vi för generella. I en mening utlovade vi bland annat ersättning också till dem som fått månadsersättning från AGS-KL. Så är det i vissa fall, men inte i alla.

En viktig förutsättning – det framgår tyvärr inte av texten – är att man slutat sin anställning i kommunen/ landstinget med AGS-KL-ersättning före det nämnda datumet, den 23 december 1992, och sedan blivit ålderspensionär senast under 1998. Då kan man vara berättigad till retroaktiv ersättning.