Författare Monica Starendal (red)
Titel Genvägar till ny mat? Forskare kommenterar genförändradelivsmedel, Källa 51
77 sidor
Förlag Forskningsrådsnämnden 1998
ISBN 91-86174-90-8

Genmodifierad mat finns nu i butikerna. Vanligast är den genmodifierade sojan som kan ingå i glass, choklad, charkuterier, bröd och majonnäs. En förändring i sojans arvsmassa har gjorts för att den ska bli okänslig för ogräsbekämpningsmedel. Genmodifieringen ger odlaren bättre skördar.
    
Motsvarande fördelar finns inte för konsumenten. Många människor känner i stället en oro för vad genförändringarna
i maten kan innebära på sikt. Kan de påverka människors hälsa eller miljön där grödorna odlas? Och kommer maten att vara märkt så att man, om man så önskar, kan välja bort den? I rapporten redovisar forskare vad de vet i dagsläget.