GÄVLEBORG. En arbetsgrupp med tre anestesisjuksköterskor och tre ambulanssjuksköterskor ska se över vilken kompetens som behövs i ambulanserna i olika situationer. Beslutet om att utse gruppen togs vid ett möte mellan ambulanssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och representanter för Vårdförbundets lokala avdelning. Översynen är en konsekvens av att landstinget i Gävleborg beslutat att det om fem år ska finnas en sjuksköterska i varje ambulans och att sjuksköterskor ska prioriteras vid rekryteringen av personal inom ambulansverksamheten.