Författare Michael West
Titel Effektiva team
190 sidor
Förlag Svenska förlaget 1998
Cirkapris 332 kronor
ISBN 91-7738-492-X

Är grupper alltid effektivare än enskilda? Nej, snarare tvärtom, menar författaren och hänvisar till en rad försök som alla visar att den kraft en grupp utvecklar, oavsett om det gäller intellektuell eller fysisk kraft, är lägre än den sammanlagda kraft gruppens medlemmar utvecklar om de får anstränga sig enskilt. Orsaken är enligt de psykologer författaren hänvisar till att man som enskild person i en grupp tenderar att inte anstränga sig till hundra procent. Arbete i grupp är dock ofrånkomligt, och författaren visar på ett antal metoder för att ändå göra gruppen så effektiv som möjligt.