JÄMTLAND. »En bra fråga, men jag har inget svar.« Så svarade företrädare för landstinget i Jämtland vid ett möte om jämställdhet för en tid sedan. Frågan kom från Vårdförbundets lokalordförande Anki Söneby och löd: »När ska landstinget utse någon av Vårdförbundets medlemmar till verksamhetschef inom den slutna vården?« Vid mötet deltog ett 40-tal företrädare
i Vårdförbundet, representanter för landstinget och kommuner i Jämtland samt Kristina Persson, landshövding i Jämtland och ordförande i Kvinnomaktutredningen som blev klar för ungefär ett år sedan.