SÖDERMANLAND. Det har varit stora problem inom skolhälsovården i Katrineholms kommun. Bland annat har skolledningarna inte insett vad som menas med medicinskt ledningsansvar och först nyligen accepterat att det lagts på någon med medicinsk kunskap. En skolläkare har slutat eftersom han ansåg att arbetsförhållandena var omöjliga. »Skolsköterskorna har inte heller fått gehör för sitt arbete och farit illa«, säger Solveig Lampe, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning. Socialstyrelsen är inkopplad liksom Yrkesinspektionen. Det finns även misstankar om att skolledare brutit mot sekretessbestämmelserna och det har anmälts till Justitieombudsmannen.