Två frågor fanns på dagordningen på extrakongressen: det utvecklingsavtal som Vårdförbundet försöker få med arbetsgivarna (se artikel här nedanför) och det förslag till mer flexibla arbetstider som var ett resultat av utredningen Dygnets alla timmar och de lokala avdelningarnas remissvar på den utredningen.

Men i praktiken är det samma fråga. Grundtanken i både utvecklingsavtalet och i arbetstidsförslaget är att öka medlemmarnas inflytande på arbetsplatsen och få lösningar som stämmer bättre med deras och verksamhetens behov än de gamla, traditionella centrala reglerna.

Krävs mer än formella avtal
I sitt inledningsanförande slog förbundets ordförande Eva Fernvall an tonen. Hon sa att det gällande avtalet från januari 1996 inte lett till önskat resultat, men att det ändå bidragit till en diskussion om förändringar på arbetsplatserna. Eva Fernvall sa att det förutom formella avtal krävs ytterligare åtgärder.
Det är orsaken till att Vårdförbundet nu diskuterar ett utvecklingsavtal med arbetsgivarna.

Förhandlare utan idéer
Men de diskussionerna är inte lätta eftersom de centrala arbetsgivarna, framför allt deras förhandlare, saknar engagemang för och kunskap om verksamheten och inte har några egna idéer om förändring, sade Eva Fernvall. Därför kommer det att ta tid att förändra synen på Vårdförbundets medlemmars arbete.

Diskussionen på extrakongressen visade att enigheten är stor om att det är den här vägen förbundet ska gå i försöken att uppvärdera medlemmarnas arbete.

De beslut som sedan togs av kongressombuden innebär att Vårdförbundet ska arbeta för »avtal som är anpassade till hälso- och sjukvårdens verksamhet och stärker sambandet mellan lön och individens bidrag till utvecklingen«.

Vidare sägs att det ska finnas centrala avtal även i framtiden men att förhandlingar och beslut om lönen ska avgöras på arbetsplatsen. Möjligheten till både kompetens- och yrkesutveckling betonas.

När det gäller arbetstiden sas att man ska införa modeller »som stödjer en patientfokuserad arbetsorganisation baserad på goda arbetsvillkor«. Kongressen beslutade att frågan ska tas upp igen på den ordinarie kongressen i höst.