DALARNA. Vårdförbundets landstingsanställda medlemmar i Dalarna har ännu inte fått ut den löneökning som ska gälla från 1 januari förra året. »Intrycket är att personalansvariga på det centrala kansliet bromsar alla lokala förhandlingar trots att det finns en ambition om att förhandla på basenheterna. Arbetsgivaren vill inte heller ge ett öre utöver lägstpotten. Det finns en ovilja att se lönen som ett sätt att värdesätta Vårdförbundets medlemmar«, säger Anna-Leena Carlgren, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning.