1997 var ett toppår när det gäller hur många svenska sjuksköterskor som fick tillstånd att arbeta i Norge. Då fick 1739 »godkjenning«, som den norska termen lyder. I fjol hade antalet minskat med nästan 500 till 1247. Det var också drygt 200 färre än 1996, då 1452 godkändes. Men 1995 var antalet bara 406.

– Att det blev så många 1997 beror på att väldigt många fylken och kommuner aktivt rekryterade sjuksköterskor i Sverige det året, säger Cecilie Due hos Fylkeslegen i Oslo. Men vi har också märkt av att arbetsmarknaden för sjuksköterskor i Sverige förbättrades under 1998.

I fjol riktade man därför blickarna åt annat håll, framförallt mot Tyskland och Nederländerna. Rekryteringen av utländska sjuksköterskor från andra länder än Sverige ökade också något under fjolåret. Men fortfarande var två av tre utländska sjuksköterskor som fick norsk »godkjenning« 1998 svenska.

Samtidigt som färre svenska sjuksköterskor söker sig till Norge flyttar läkare dit. Enligt uppgifter från Den norske lægeforening har omkring 500 svenska läkare valt att varaktigt arbeta i Norge – de flesta räknar med att stanna i minst tre år och ytterligare 1900 har skaffat norsk legitimation. Bättre lön, inflytande och arbetstider är skäl som de svenska läkarna anger för sitt val att flytta västerut.