GOTLAND. De sjuksköterskor på Gotland som förra året blev klara med sin distansutbildning vid högskolan i Växjö får alla ett speciellt mentorstöd. Under det första arbetsåret kan de vända sig till och få råd av sin mentor, en erfaren sjuksköterska, ofta på någon annan arbetsplats. Kravet för att bli mentor är att man har en handledarutbildning.