NORRBOTTEN. Oenigheten är stor om arbetstiderna vid det nya storsjukhuset i Sunderbyn mellan Luleå och Boden. Vårdförbundet har en tvisteförhandling om arbetsgivarens beslut att införa rotationstjänstgöring för alla nyanställda och inställningen att alla anställda så småningom ska arbeta rotation. »Vi har varit överens med arbetsgivaren om det försök med individuella scheman som pågått tidigare, men protesterar mot att arbetsgivaren beslutat om rotation utan att först utvärdera försöket. Dessutom är det inte något individuellt schema om alla ska arbeta rotation«, säger Lisbeth Löpare Johansson, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning. Det finns också oenighet om hur många timmar de anställda ska arbeta .