Författare Nina Jahren Kristoferssen (red)
Titel Allmän omvårdnad
3 delar – totalt 1 456 sidor.
Förlag  Liber 1998
Cirkapris 844 kronor
ISBN 91-47-04916-2

Allmän omvårdnad är en lärobok i tre delar som är en översättning av den norska originalutgåvan från 1996. Författarna är 22 till antalet. De flesta är sjuksköterskor och högskolelektorer. Bok 1 har titeln profession och ämnesområde. Det handlar om yrkets utveckling, om sjuksköterskerollen, synsätt och värderingar. Den behandlar också olika teoretiska modeller för omvårdnadsarbete och kvalitetsutveckling. Bok 2 fokuserar på omvårdnadsprocessen, kommunikation, patientroll, sociala relationer, livsåskådning och omvårdnad i livets slutskede. Bok 3 behandlar grundläggande behov som hygien,
sexualitet, vila, sömn, näring, vätska, elimination, respiration, cirkulation och kroppstemperatur.

Flera kapitel har bearbetats och granskats av svenska sjuksköterskor och vårdforskare. Det gäller kapitlen om sjuksköterskans yrkes- och ansvarsområde, omvårdnadsyrkets utveckling, kvalitetsutveckling och omvårdnadsprocessen med dokumentation av omvårdnad.