Det är brist på forskning om hur anorexi och bulimi kan förebyggas. Det visar den inventering av forskning kring ätstörningar som genomförts på initiativ av Medicinska forskningsrådet och Vårdalstiftelsen. 39 projekt pågår i landet. De flesta handlar om att öka förståelsen för ätstörningarnas medicinska, sociala och psykologiska orsaker och konsekvenser. Endast en studie ska utvärdera förebyggande arbete.

Tore Hällström, som är professor i psykiatri, har lett inventeringen:

– När det gäller att behandla ätstörningar har vi sett att kognitiv psykoterapi, som fokuserar på patientens sätt att tänka, kan vara framgångsrik. Familjeterapi kan fungera bra för unga patienter.

När olika behandlingar ges samtidigt kan det däremot vara svårt att skilja ut vad som ger resultat och inte. Att satsa på särskilda riskgrupper som idrottsflickor och dansare kan vara ett sätt att arbeta förebyggande, anser Tore Hällström.

Enligt professor Kerstin Hagenfeldt vid mfr måste man också satsa på de lite äldre kvinnor som varit sjuka länge till följd av ätstörningar. Osteoporos är vanligt i den gruppen.

Under en treårsperiod ska nu Vårdalstiftelsen fördela över tre miljoner kronor till forskning om ätstörningar. Pengarna ges bland annat som flerårigt stöd till tvärvetenskapliga forskargrupper, till särskilda doktorandtjänster och till aktiviteter för att sprida kunskap om nya, förhoppningsvis evidensbaserade, behandlingsmetoder som kan komma fram som ett resultat av forskningen.