DALARNA. Kvinnokliniken i Falun ska prova en ny arbetstidsmodell, Frida, som innebär att alla anställda ges möjlighet att till viss del själva välja sina arbetstider. Dessutom kommer alla att erbjudas 100-procentiga tjänster.