Riksföreningen för olycksfalls- och akutsjukvård kommer kanske att läggas ner. Punkten står i alla fall på dagordningen när styrelsen för föreningen träffas nu i mars.

– Vi har för få medlemmar, säger föreningens ordförande Solveig Granath. Och en förening utan medlemmar har inget existensberättigande.

Hon menar också att Socialstyrelsen har svikit de sjuksköterskor som arbetar inom olycksfalls- och akutsjukvård.

– Sjuksköterskorna som arbetar prehospitalt, i ambulanserna, har sin funktionsbeskrivning och de som arbetar på iva och operation sin. Men vi har ingen!

Att det är så leder också sannolikt till att den utbildning i ämnet som finns i Lund läggs ner.