Författare Göran Greider
Titel Arbetarklassens återkomst. Om klasskampen, globaliseringen och framstegstanken
256 sidor
Förlag Bonniers 1998.
Cirkapris 217 kronor
ISBN 91-0056-647-0

Finns det någon arbetarklass kvar? Göran Greider, känd samhällsdebattör på den politiska vänsterkanten är övertygad om det. Men det är inte i första hand som en socialgrupp han resonerar kring arbetarklassens (påstådda) försvinnande, utan som en symbol för det kollektiva handlandet i en tid då allt synes vara individuellt.