Vårdförbundets servicebolag startades för fyra år sedan. Verksamheten har skötts av en anställd på centrala kansliet, vid sidan om andra arbetsuppgifter. Bolaget redovisade förluster på ett par hundra tusen kronor per år och företagets vara eller inte vara har ifrågasatts.

För ett år sedan – då var antalet medlemsföretag drygt 100 – fanns det allvarliga planer på att lägga ner servicebolaget.
Men det blev tvärtom. Förbundsstyrelsen beslutade i stället om en större satsning.

Bedömningen var att fler och fler medlemmar under de närmaste åren kommer att starta egna företag inom vården och att de då behöver hjälp och stöd från förbundet.

För ett halvår sedan anställdes Eva Jonsson Nordlund för att på heltid som vd arbeta med servicebolaget. Hon fick uppdraget att lägga upp en utvecklingsplan; marknadsföring, hur man skulle kunna fånga upp alla intresserade, hur de skulle kunna få hjälp och stöd.

35 nya företag
Den plan som nu är fastställd av förbundsstyrelsen har ett högt mål: 350 medlemsföretag den sista december i år och 650 ett år senare.

– Intresset är stort bland Vårdförbundets medlemmar. Under den senaste tiden har medlemmar hört av sig från Karesuando i norr till Ystad i söder och vi har fått 35 nya medlemsföretag, berättar Eva  Jonsson  Nordlund.

Det finns också hos många politiker ett större intresse för att låta anställda ta över delar av landstingens traditionella verksamhet. I Stockholm talas om att konkurrensutsätta allt utom den slutna vården. I andra landsting finns liknande tongångar.

– Politikerna talar om bildandet av små och medelstora företag och det öppnar möjligheter för Vårdförbundets medlemmar, säger Eva Jonsson Nordlund.

Får ej utrymme för idéer
Det är tydligt, säger hon, att anställda i landsting och kommuner i dag inte tycker att de får utrymme för alla sina idéer om hur vården ska bedrivas på ett bättre sätt. Alla neddragningar gör att många inte känner att de kan ge den vård som de skulle vilja ge. Personalminskningarna har också inneburit mer arbete utan att de fått någon kompensation för det.

– I ett eget företag tror de att det finns större utvecklingsmöjligheter; att de får använda sin yrkeskunskap på ett bättre sätt och att förutsättningarna både för högre lön, bättre arbetstider och andra arbetsvillkor ökar. Dessutom blir det möjligt att arbeta över huvudmannagränser. I dag är det svårt att samtidigt ta på sig uppdrag från både ett landsting och en kommun.

Alternativ medicin
En del vill också ägna sig åt alternativ medicin, till exempel akupunktur, och de är välkomna till Viam, förutsatt att de är medlemar i Vårdförbundet.

– Men, säger Eva Jonsson Nordlund, om man bara tänker syssla med alternativa behandlingsmetoder kan det vara svårt att behålla sin legitimation enligt lagen. Därför bör man först höra sig för hos Socialstyrelsen om vad som gäller.

Eva Jonsson Nordlund säger att Vårdförbundets medlemmar är yrkeskunniga, duktiga administratörer och kan koordinera verksamheter. Däremot saknar de ofta i sin utbildning kunskaper i företagsekonomi, marknadsföring och data.
– Och det är där Viam kommer in, säger hon.

Hjälp till start och drift
Viam Vårdförbundet Service AB är det nya namnet på förbundets servicebolag (Viam är en böjningsform av det latinska ordet för väg, via, och betyder vägvisare). Meningen är att Viam ska ge all den hjälp en medlem – sjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker – behöver vid starten och driften av ett företag inom vården. I första hand från Eva Jonsson Nordlund, Viams enda anställda, men även från de experter hon knutit till sig som konsulter, både inom och utanför förbundet: jurister, ekonomer och andra.

Viam kommer att marknadsföra sig på olika sätt, bland annat genom en informationsbroschyr som nu i vår kommer att skickas ut till Vårdförbundets alla lokala avdelningar, och via en egen hemsida på Vårdförbundets webbplats. Dessutom blir det en stor konferens på förbundets hälso- och sjukvårdsstämma i april (se artikel på föregående sida).

Ett nyhetsbrev kommer att gå ut till alla företagare i Viam och till Vårdförbundets företrädare tio gånger om året.

– De som startar egna företag är drivande människor och det är viktigt att behålla dem i Vårdförbundet eftersom de kan vara med och utveckla både vården och Vårdförbundet, säger Eva Jonsson Nordlund.