Författare Folkhälsoinstitutet och Kommunförbundet
Titel Liv till åren – om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för äldre
205 sidor
Förlag Kommentus förlag 1999
Cirkapris 213 kronor+porto
ISBN 91-7099-743-8

De gamla i Sverige blir allt fler. 1970 var 14 procent av befolkningen över 65 år, i dag är siffran 17,5. Samma utveckling finns i andra länder. Rapporten beskriver vilka möjligheter det finns att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande bland äldre. Det handlar bland annat om goda matvanor, sociala nätverk, minnesträning, fysisk aktivitet och måttlighet med alkohol och tobak. Rapporten redovisar ett samarbete mellan Folkhälsoinstitutet och Kommunförbundets äldreberedning.


Telefonnummer till förlagen
Forskningsrådsnämnden: 08-454 41 00
Förlaget Hagman: 08-650 23 32
Kommentus förlag: 08-709 59 90
Liber: 08-690 93 30