KALMAR. Solveig Lind, sjuksköterska, före detta primärvårdsföreståndare och vårdutvecklare inom primärvården
i Kalmar, har fått tjänst som revisor för Kalmarlandstingets verksamhet