ÖREBRO. Carina Larsson och Stina Gerdevåg heter de två första sjuksköterskorna och omvårdnadsrepresentanterna i det medicinska rådet på Regionsjukhuset i Örebro. Rådet ska ge sjukhusdirektören underlag för olika beslut och är i praktiken hans ledningsgrupp. Carina Larsson är avdelningsföreståndare på akutavdelningen, medicinkliniken, och med i sjukhusets kvalitetsråd. Stina Gerdevåg är avdelningsföreståndare på anestesiavdelningen.