Den internationella biomedicinska analytikerdagen den 15 april ägnas diabetes. Syftet med dagen är att visa omvärlden vad de biomedicinska analytikernas kan och vad de har att erbjuda vården. På flera håll i landet arrangerar IBL i samarbete med Vårdförbundets avdelningar en halvdagskurs i diabetes för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och undersköterskor, och ett öppet seminarium för allmänheten. Den internationella biomedicinska analytikerdagen infördes 1997 då temat var tuberkulos. Förra året var temat transfusionsmedicin.