Författare Eva Londos
Titel Trädgårdskonster
177 sidor
Förlag Carlssons 1998
Cirkapris 292 kronor
ISBN 91-7203-826-8

Det finns många böcker om trädgårdar men inte så många om den utsmyckning – vid sidan av själva växterna, alltså – som också hör till trädgården. Den här boken fyller den luckan. Här kan man inhämta det mesta om allt från trädgårdstomtar och solur till hammockar och skulpturer. Några avsnitt handlar om trädgårdar som genom själva sin form utgör förkonstlingar, till exempel en trädgård nästan utan växter som denaidssjuke brittiske konstnären och filmaren Derek Jarman anlade i Kent i England.