Sjuksköterskor har blivit attraktiva på marknaden. Avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet och bristen på vårdpersonal har gjort att de privata uthyrningsföretagen ökat närmast explosionsartat de senaste åren. När arbetsgivare börjar slåss om att få anställa sjuksköterskor trissas lönerna upp. »Många ringer och tackar mig för att erbjudandet från oss fått deras arbetsgivare att höja lönen«, berättar Susanna Baconcini, vd för Competence Sköterskejouren. Det hände inte för några år sedan.

Vårdpersonal säger upp sig från landsting och kommuner för att komma tillbaka som frilansare med betydligt högre månadslön. Bristen på personal tvingar offentliga arbetsgivare att sluta dyra avtal med uthyrningsföretagen. En sjuksköterska kostar dem omkring 50000 kronor per månad. Inte dyrt med tanke på att sociala avgifter, semesterersättning och försäkringar ingår, säger Susanna Baconcini. Men inom kommunen suckas det över de hål dessa avtal gräver i budgeten.

Under de tre första månaderna 1998 använde sig Stockholms läns landsting av privata uthyrningsföretag vid 400 tillfällen. Sedan dess har personalbristen, och därmed inhyrningen av vårdpersonal, ökat betydligt. Behovet är störst inom geriatriken, psykiatrin och inom sjukhusens specialkliniker. Det är framför allt bemanningen på kvällar och nätter som måste lösas med inhyrd personal.

Den kvarvarande personalen rasar över det ökade ansvar de får ta – till sämre betalning än de inhyrda, och Socialstyrelsen varnar för försämrad patientsäkerhet.

Men uthyrningsföretagen är här för att stanna. Det är inte bara branschen själv som påstår det. vd:n för Vårdförbundets servicebolag, Eva Jonsson-Nordlund, tror inte att detta är en övergående trend. Det tror inte forskaren Kerstin Isaksson på Arbetslivsinstitutet heller (se sidan 12).

Från att ha varit en mer eller mindre rumsren företeelse, som kunder ogärna gick ut med att de använde sig av, har uthyrningsbranschen fått rykte om sig att vara seriös. Ett uttryck för det är spur, Svenska personaluthyrnings- och rekryteringsförbundet, en intresseorganisation som består av 51 företag, varav 9 verkar inom vårdsektorn.

Vårdförbundet har slutit kollektivavtal med 16 av 19 företag som avdelningen i Stockholm har en förteckning över. Men från fackligt håll varnas för att vara alltför godtrogen när man tar anställning vid ett uthyrningsföretag. Många av de nyetablerade företagarna är visserligen entusiastiska men de är också ovana vid att vara arbetsgivare.

Landstingsförbundet vill undersöka vilka juridiska regler som gäller för uthyrningsföretagen och hur de följer reglerna och har därför tillsatt en så kallad inhyrningsgrupp. I den ingår arbetsrättsjurister från bland annat Socialstyrelsen, Läkarförbundet och Vårdförbundet.