NORRBOTTEN. Alla vikarier inom primärvården i Luleå som arbetat tre år kommer att erbjudas heltidstjänster. Därmed fullföljs ett mål i landstingets plan för hela länet, att vikarierna ska erbjudas fast jobb. På det sättet räknar man med att klara det framtida behovet trots bristen på sjuksköterskor. Beslutet berör ett 30-tal sjuksköterskor.