SÖDERMANLAND. Senaste den 1 april ska Nyköpings lasarett för Yrkesinspektionen redovisa hur man ska åtgärda de krav som Yrkesinspektionen ställt efter en inspektion på lasarettets vårdenhet. Det handlar bland annat om överbeläggningar, brist på handledning och risk för belastningsskador.