SKARABORG. Ett 70-tal vikarier kommer att erbjudas fasta heltidstjänster på medicinavdelningar vid Skaraborgs länssjukhus. Samtidigt har man beslutat att titta närmare på arbetstiderna och möjligheter till flexiblare lösningar. De här besluten har kommit sedan Yrkesinspektionen efter en inspektion kommit med en
kravlista på förbättringar.