Fallet gäller en barnmorska i Östergötland, anställd på halvtid på en barnavårdscentral i Åtvidaberg och halvtid på kvinnokliniken i Linköping. Hon ombads av en läkare, som med ersättning från landstinget bland annat genomförde ultraljudsundersökningar i ett privat företag, att arbeta hos henne ett par timmar i veckan på kvällstid och fritid.

Efter klartecken från chefen på kvinnokliniken tackade hon ja. Sedan ändrade sig klinikchefen och tog tillbaka sitt löfte. Han kunde dock tänka sig en fortsättning om företaget förutom lön till barnmorskan även betalade en summa till kvinnokliniken.

Eftersom han då begärde fyra gånger så mycket som barnmorskan fick, tackade det privata företaget nej och barnmorskan kunde inte fortsätta med sin bisyssla.

Vårdförbundet gick till AD
Sedan både de lokala och centrala förhandlingarna slutat i oenighet stämde Vårdförbundet landstinget inför ad. Vårdförbundet hävdade bland annat att det inte fanns någon konkurrenssituation som angetts vara orsaken till förbudet. Detta eftersom det privata företaget utför undersökningar på anbud från landstinget.

Förbundet menade också att förbudet var otillbörligt eftersom andra anställda – läkare – tillåts ha bisysslor som direkt konkurrerar med landstingets verksamhet.

Arbetsgivaren hade rätt
Ad avvisar dock Vårdförbundets talan och säger att landstinget hade rätt att förbjuda barnmorskans extraarbete. I sin dom hänvisar domstolen till en paragraf i avtalets allmänna bestämmelser (§9) där det står att arbetsgivaren har rätt att ensidigt förbjuda bisysslor som konkurrerar. Därmed döms Vårdförbundet att betala rättegångskostnaderna för landstinget i Östergötland.

Ad:s dom får konsekvenser inte bara för det här enskilda fallet. En arbetsgivare kan förbjuda anställda att bedriva annan verksamhet, till exempel läkare som har en praktik på sidan om. Domen kan också ha negativa konsekvenser för anställda, till exempel Vårdförbundets medlemmar, som vill starta egen verksamhet.

Det handlar till exempel om en sjuksköterska som vill öppna eget men som är osäker på om det kommer att gå vägen och därför begär att i början få göra det på deltid och samtidigt ha kvar en del av sin tjänst i landstinget eller kommunen. Med stöd av den här domen har arbetsgivaren då möjlighet att säga nej.