VÄSTERnORRLAND. För att få grepp om de anställdas syn på en bra personalpolitik fick varje basenhetsråd i landstinget  i Västernorrland utse intresserade anställda att ingå i de åtta grupper (totalt 126 personer) som skulle ta fram en grund för en ny personalpolitisk plattform. Landstingsledningen tyckte det var ett bättre sätt än att på traditionellt sätt utse en grupp på högre nivå att lägga ett förslag.